cellreturn

เงื่อนไขการรับประกัน

นโยบายการเคลมและรับประกันของผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน Cellreturn แต่หากเกิดอาการผิดปรกติสามารถแจ้งเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน 14 วันทำการ
  • ผลิตภัณฑ์รับประกันนาน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะถูกส่งกลับไปซ่อมที่เกาหลีตามนโยบายบริษัทฯ โดยมีค่าบริการขนส่งตามจริง